آمار آزمون صلاحیت شغلی آتش نشانی و نجات فرودگاهی تا آبان ۹۵

  • 217
    تعداد افراد شرکت کننده
  • 490+
    کل زمان استفاده از آزمون
  • 320+
    تعداد سئوالات آزمون