برچسب: رده بندی

رده بندی همان مقوله در نظر گرفته میشود ، که در اصطلاحات هواپیمایی کتگوری می گوییم.

نتایج پیدا شده 1