آزمون صلاحیت شغلی آتش نشانی و نجات فرودگاهی ARFF Rating   –  ریت A , B , C

 

  • سئوالات برای ریت سطح A , B , C میباشند ولی متقاضیان ریت D , E نیز از این آزمون استفاده نمایند.
  • فقط کاربران عضو سایت میتوانند در این آزمون شرکت کنند ، عضویت کمتر از پنج دقیقه زمان میگیرد.
  • سئوالات از مخزن سئوالات بصورت تصادفی انتخاب میشوند ، بهتر است چند بار در آزمون شرکت کنید.