آزمون صلاحیت شغلی ریت C

به آزمون آزمایشی ریتینگ ، ریت C خوش آمدید

در صورت تمایل نام فرودگاه و کد پرسنلی سه حرفی خود را وارد کنید ، بر روی کلید شروع آزمون کلیک کنید.

You must specify a text.
You must specify a text.